ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 152/20-11-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

AttachmentSize
antigrafods.doc64 KB