Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις απένταξης πράξεων 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου" του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-13" στη κατηγορία πράξεων 4.1.1.2.

AttachmentSize
6ΚΞ84653ΠΓ-71Β ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.pdf167.04 KB
7Β3Φ465ΦΘΗ-ΙΥ5 AΠΕΝΤΑΞΕΙΣ_ΑΡΑΠΑΚΗ_ΦΕΡΓΑΔΗΣ_ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ_ΦΛΩΡΟΥΣ.pdf169.83 KB
7ΣΗ54653ΠΓ-0ΟΘ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ 1ης 12.7.16.pdf170.42 KB
4653ΠΓ-ΕΝ4-TOYRTOYLA MANDRAVELOS.pdf168.71 KB