ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
Π.Ε. Μηχανικό (κατά προτίμηση ειδικότητας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

AttachmentSize
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_μηχανικος χωροταξιας.pdf392.73 KB