Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ″ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AEEOTA″» και διακριτικό τίτλο CLLD-LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) όπως περιγράφονται στα παρακάτω συνημμένα.

AttachmentSize
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ1 CLLD-LEADER-οικονομολογος -συντονιστής.pdf446.88 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ02 CLLD-LEADER-οικονομολογος -διοικ.pdf455.57 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ03 CLLD-LEADER- (2).pdf452.01 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ04 CLLD-LEADER-μηχανικος (2).pdf471.68 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ05 CLLD-LEADER-μηχανικος (2).pdf472.99 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ06 CLLD-LEADER- (2).pdf472.57 KB
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ07CLLD-LEADER-ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ (2).pdf455.45 KB